Gå til hovedindholdet

Entrectinib (Rozlytrek)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: LO1XE56
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  ROS1 positiv ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 24. marts 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. marts 2021

Medicinrådet anbefaler entrectinib som mulig førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ROS1-positiv ikke-småcellet lungekræft, fordi Medicinrådet finder det sandsynligt, at entrectinib er lige så godt som crizotinib. Det er det lægemiddel, patienterne bliver behandlet med i dag.

Medicinrådet har vurderet, at entrectinib og crizotinib foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Grundet det sparsomme datagrundlag vil Medicinrådet dog senest efter 3 år undersøge, om der er kommet nye data, og på den baggrund tage stilling til, om anbefalingen skal revurderes.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
30. marts 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
30. marts - 11. juni 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
09. september 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
09. september 2020 - 24. februar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. februar - 04. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
03. marts 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
09. september 2020 - 24. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. februar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. marts 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
09. september 2020 - 24. marts 2021. 

Medicinrådet har brugt 26 uger (182 dage) på arbejdet med entrectinib til ROS1-positiv lungekræft.

Udvidet clock-stop fra rådsmødet den 27. januar 2021 (principiel diskussion om sundhedsøkonomien, hvor Rådet bad om en opdatering af den sundhedsøkonomiske hovedanalyse) og til denne blev sendt til Rådet den 10. februar 2021.