Gå til hovedindholdet

Dostarlimab (Jemperli)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: GSK
ATC-kode: L01XC40
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Livmoderkræft Endometriecancer
Anvendelse:  Recidiverende avanceret livmoderkræft med dMMR/MSI-high efter progression på platinbaseret kemoterapi
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 22. november 2022

Anbefaling

Godkendt den 16. november 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende dostarlimab til behandling af dMMR/MSI-high kræft i livmoderslimhinden - version 2.0

Medicinrådet anbefaler dostarlimab til behandling af patienter med kræft i livmoderslimhinden af typen dMMR/MSI-high. Anbefalingen gælder patienter, der får tilbagefald under eller mindre end 6 måneder efter deres seneste behandling med platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet vurderer, at dostarlimab for disse patienter sandsynligvis er mere effektivt og mindre bivirkningstungt end pegyleret liposomalt doxorubicin, som er den nuværende behandling. Datagrundlaget er dog meget usikkert, fordi dostarlimab alene er undersøgt i et mindre studie uden sammenligningsgruppe, og patienterne er fulgt i kort tid.

Selvom dostarlimab er dyrere end pegyleret liposomalt doxorubicin, finder Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige.


Medicinrådet anbefaler ikke dostarlimab til behandling af patienter med kræft i livmoderslimhinden af typen dMMR/MSI-high, der får tilbagefald mere end 6 måneder efter deres seneste behandling med platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet finder det ikke sandsynliggjort, at dostarlimab for disse patienter er mere effektivt end genbehandling med platinbaseret kemoterapi, som er den nuværende behandling. Dog er dostarlimab mindre bivirkningstungt.

Dostarlimab er væsentligt dyrere end den nuværende behandling. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den ikke dokumenterede effekt hos denne patientgruppe.


OBS: Den tidligere version kan findes nedenfor under "Medicinrådets anbefaling".

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
21. december 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
24. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. september 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
21. september - 24. november 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. november 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
30. november 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
21. september - 24. november 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. november 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
15. december 2021. 

OBS: Der er den 16. november 2022 godkendt en ny anbefaling - version 2.0, som kan ses ovenfor.

Tidligere version:

Medicinrådet godkendte den 15. december 2021 version 1.0

Medicinrådets anbefaling vedrørende dostarlimab til behandling af dMMR/MSI-high kræft i livmoderslimhinden - version 1.0

Bilag til Medicinrådets anbefaling vedrørende dostarlimab til behandling af dMMR/MSI-high kræft i livmoderslimhinden - version 1.0

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
21. september - 15. december 2021. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 1 dag (85 dage samlet set) på arbejdet med dostarlimab til dMMR/MSI-high kræft i livmoderslimhinden.