Gå til hovedindholdet

Dacomitinib (Vizimpro)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: L01XE47
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Anbefaling

Godkendt den 22. oktober 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende dacomitinib som mulig standardbehandling til uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

Medicinrådet anbefaler ikke dacomitinib som mulig standardbehandling i første linje til patienter med ikke-småcellet lungekræft og aktiverende Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) mutationer.
Medicinrådet anbefaler ikke lægemidlet, da det har en negativ værdi sammenlignet med osimertinib

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
09. januar 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
9. januar - 15. maj 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. juli 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. juli - 25. september 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
18. september - 01. oktober 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
01. oktober 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
10. oktober 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. oktober 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. juli - 22. oktober 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning fra Pfizer den 9. januar 2019. Protokollen for vurdering af dacomitinib til uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation blev godkendt af Medicinrådet den 15. maj 2019, og sekretariatet modtog den endelige ansøgning den 12. juli 2019.

Vurdering af klinisk merværdi blev godkendt af Rådet den 29. september 2019.

Den samlede sagsbehandlingstid var 14 uger og 5 dage fra modtagelse af den kliniske del af ansøgningen.