Gå til hovedindholdet

Cemiplimab (Libtayo)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: L01FF06
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  1. linjebehandling af ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 > 1 %
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 01. februar 2024

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i behandlingsvejledningen via et tillæg til behandlingsvejledning.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Ikke-småcellet lungekræft - 1. linje

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

OBS: Lægemidlet er først anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort.

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Godkendt den 01. februar 2024

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - Direkte indplacering af cemiplimab i kombination med kemoterapi til patienter med PD-L1-ekspression ≥ 1 % - version 1.0

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
16. september 2022. 

Medicinrådet afventer en ansøgning fra virksomheden.

Medicinrådet har besluttet, at vi kan vurdere lægemidlet ved at opdatere behandlingsvejledningen
06. oktober 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
27. juni 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
10. oktober 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet et tillæg til behandlingsvejledningen, som er sendt til ansøger og Amgros
01. februar 2024. 

Beslutning om indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt den direkte indplacering i behandlingsvejledningen
01. februar 2024.