Gå til hovedindholdet

Brigatinib (Alunbrig)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Takeda Pharma A/S
ATC-kode: L01XE43
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 25. september 2019

Anbefaling

Godkendt den 25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende brigatinib som mulig standardbehandling til uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler brigatinib som mulig standardbehandling til patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, som tidligere er behandlet med crizotinib.
Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, brigatinib forventes at have.

Medicinrådet anbefaler, at der ikke behandles med ALK-TKI’er i flere på hinanden følgende behandlingslinjer, medmindre der foreligger klinisk dokumentation.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
15. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
15. oktober 2018 - 04. februar 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
27. marts 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
27. marts - 19. juni 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. - 26. juni 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. juni 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
12. september 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. september 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
27. marts - 25. september 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning fra Takeda Pharma den 15. oktober 2018. Protokollen for vurdering af brigatinib til ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft blev godkendt af Medicinrådet den 4. februar 2019, og sekretariatet modtog den endelige ansøgning den 27. marts 2019.

Vurdering af klinisk merværdi blev godkendt af Rådet den 19. juni 2019. Der har været clockstop mellem den 18. august 2019 og den 15. september 2019 grundet prisforhandlingen.

Den samlede sagsbehandlingstid var 22 uger og 0 dage fra modtagelse af den kliniske del af ansøgningen.