Gå til hovedindholdet

Brigatinib (Alunbrig)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Takeda
ATC-kode: L01XE43
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1. linjebehandling
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 28. april 2021

Anbefaling

Godkendt den 28. april 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende brigatinib til førstelinjebehandling af uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet

Medicinrådet anbefaler brigatinib som mulig førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, fordi Medicinrådet finder det sandsynligt, at brigatinib er lige så godt som alectinib. Det er det lægemiddel, patienterne bliver behandlet med i dag. Medicinrådet har vurderet, at brigatinib og alectinib foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
28. april 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
28. april - 16. juli 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
25. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
25. november 2020 - 24. marts 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
12. marts 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
25. marts 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
25. november 2020 - 28. april 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. marts 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. april 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
25. november 2020 - 28. april 2021. 

Medicinrådet har brugt 22 uger (154 dage) på arbejdet med brigatinib til 1. linjebehandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft.