Gå til hovedindholdet

Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XC32
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Adjuverende behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 30. marts 2023

Medicinrådet har vurderet, at både subkutane og intravenøse formuleringer af atezolizumab kan anvendes. Læs mere her.

Anbefaling

Godkendt den 29. marts 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. atezolizumab til adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft – voksne patienter efter komplet resektion og adjuverende platinbaseret kemoterapi med høj risiko for tilbagefald og med PD-L1-ekspression ≥ 50 % - version 1.0

Medicinrådet anbefaler atezolizumab som adjuverende behandling efter komplet resektion og platinbaseret kemoterapi hos voksne patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med høj risiko for tilbagefald, hvor patientens tumorer har en PD-L1-ekspression ≥ 50 %, og hvor patienten ikke har EGFR-mutation eller ALK-positiv NSCLC.

Medicinrådet vurderer, at atezolizumab som adjuverende behandling udskyder tiden til sygdomstilbagefald og øger patienternes overlevelse sammenlignet med nuværende praksis, som ikke indebærer en aktiv behandling (observation). Behandling med atezolizumab kan give alvorlige bivirkninger, herunder pneumonitis, colitis og binyrebarkinsufficiens.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til effekten.

Medicinrådet anbefaler, at patienten får atezolizumab som adjuverende behandling i op til 12 måneder.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
14. februar 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
09. december 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
17. februar 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
24. februar 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
29. marts 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
09. december 2022 - 29. marts 2023. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 5 dage (110 dage) på arbejdet med atezolizumab til adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft – voksne patienter efter komplet resektion og adjuverende platinbaseret kemoterapi med høj risiko for tilbagefald og med PD-L1-ekspression ≥ 50 %