Gå til hovedindholdet

Amivantamab (Rybrevant)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag
ATC-kode: L01FX18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Patienter med EGFR exon 20ins-positiv ikke-småcellet lungekræft efter progression på platinbaseret kemoterapi
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 26. april 2023

Anbefaling

Godkendt den 26. april 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. amivantamab til behandling af EGFR exon 20ins-positiv ikke-småcellet lungekræft, vers. 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke amivantamab til behandling af EGFR exon 20ins-positiv ikke-småcellet lungekræft efter svigt af platinbaseret kemoterapi.

Amivantamab har vist effekt i form af respons på behandlingen, men Medicinrådet vurderer, at det er usikkert, om amivantamab forlænger patienternes levetid sammenlignet med de nuværende behandlingsmuligheder.

Datagrundlaget er spinkelt, da amivantamab alene er undersøgt i et ukontrolleret
fase 1-studie. Ydermere er amivantamab betydelig dyrere end de behandlinger, patienterne får i dag. Derfor kan Medicinrådet ikke på nuværende tidspunkt anbefale amivantamab som standardbehandling.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
13. december 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
13. januar 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
10. marts 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
21. marts 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. april 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
13. januar - 26. april 2023. 

Medicinrådet har brugt 14 uger og 5 dage (103 dage) på arbejdet med amivantamab til behandling af EGFR exon 20ins-positiv ikke-småcellet lungekræft.