Gå til hovedindholdet

Alectinib (Alecensa)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XE36
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft
Anvendelse:  ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, 1. linjebehandling
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Anbefaling

Godkendt den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC)

Medicinrådet anbefaler alectinib som mulig standardbehandling til førstelinjebehandling af patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III – IV og performance status 0-2.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
17. november 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
17. november 2017 - 05. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. februar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
21. februar - 24. april 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
17. april - 01. maj 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
24. april 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
17. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
21. februar - 30. maj 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af alectinib på 14 uger og 1 dag fra modtagelse af den endelige ansøgning.