Gå til hovedindholdet

Imlifidase (Idefirix)

Status: Tilbagetrukket

Ansøger: Hansa Biopharma AB
ATC-kode: L04AA41
Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Nyretransplantation
Anvendelse:  Desensibiliseringsbehandling af yderst sensibiliserede voksne nyretransplantationspatienter med positiv krydsmatch overfor en tilgængelig afdød donor
Fagudvalg:  Nyretransplantation
Sidst opdateret: 30. marts 2023

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
12. juli 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg
24. august 2021 - 14. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
6. december 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til Amgros og ansøger
20. februar 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
23. februar 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen