Gå til hovedindholdet

Medicinrådet udsætter beslutning og opfordrer til lavere pris på brystkræftlægemiddel

Lægemiddelvirksomheden bag brystkræftlægemidlet Enhertu (T-DXd) får en ny mulighed for at komme med et pristilbud, der afspejler behandlingens effekt og bivirkninger.

20. marts 2024

Beslutningen om, hvorvidt brystkræftlægemidlet Enhertu (T-DXd)  kan anbefales til endnu en patientgruppe, er udskudt en måned. 

Det besluttede Medicinrådet på sit rådsmøde i dag. 

- Vi har udsat beslutningen om en anbefaling, fordi vi håber og har en forventning om, at lægemiddelvirksomheden vil sætte prisen ned, så den kommer ned i et leje, der afspejler effekten, siger Jørgen Schøler Kristensen, forperson for Medicinrådet.

Behandlingen er rettet mod patienter med brystkræft af typen HER2-lav, hvor kræften ikke kan bortopereres eller har spredt sig. Medicinrådet vurderer, at ca. 130 patienter årligt kan være kandidater til behandlingen.

Prisen på T-DXd er meget høj og mange gange højere end den nuværende behandling med kemoterapi.

- T-DXd gør ikke patienterne raske, men kan forlænge patienternes liv, og derfor ville vi gerne kunne anbefale det. Men det kræver, at prisen står i et rimeligt forhold til den dokumenterede effekt. På rådsmødet modtog Rådet nye oplysninger, og derfor giver vi nu lægemiddelvirksomheden en ny chance for at komme tilbage med en rimelig pris, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Amgros vil inden næste rådsmøde indgå i nye prisforhandlinger med lægemiddelvirksomheden bag Enhertu.

Vurderingen kan følges her: Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Fakta: Medicinrådets anbefalinger af brystkræftlægemidler

Medicinrådets har siden 2017 vurderet 16 nye lægemidler til brystkræft. Dermed er brystkræft et af de sygdomsområder, hvor der er kommet mange nye lægemidler på markedet de seneste år.
Otte af dem har Medicinrådet anbefalet som mulig standardbehandling, ét er anbefalet til en del af patientgruppen. Syv er ikke blevet anbefalet.

Ved de otte anbefalede lægemidler og det ene delvist anbefalede lægemiddel har Medicinrådet vurderet, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets effekt, bivirkninger og pris.

En af de positive anbefalinger gælder T-DXd, dog til en anden gruppe brystkræftpatienter, nemlig patienter med ikke-resekterbar eller metastatisk HER2-positiv brystkræft. 

I de syv vurderinger, hvor behandlingen ikke er anbefalet som standardbehandling af Medicinrådet, skyldes det oftest manglende eller dårligt dokumenteret effekt på patienternes overlevelse i forhold til den nuværende behandling. Nogle af de nye lægemidler har samtidig flere og tungere bivirkninger. 

I en af vurderingerne var den primære årsag til ikke-anbefalingen, at prisen var sat for højt, og Medicinrådet opfordrede lægemiddelvirksomheden til at vende tilbage med en mere rimelig pris.