Gå til hovedindholdet

Medicinrådet har indplaceret tre nye lægemidler i behandlingsvejledninger

Medicinrådet har vurderet en ny dosering aflibercept (8 mg) til to forskellige øjensygdomme samt etrasimod til colitis ulcerosa. Det er sket ved at indplacere lægemidlerne direkte i behandlingsvejledninger.

02. maj 2024

Medicinrådet har indplaceret tre lægemidler direkte i behandlingsvejledninger: aflibercept 8mg til øjensygdommen våd AMD, aflibercept 8mg til øjensygdommen diabetisk makulaødem (DME) samt etrasimod til colitis ulcerosa.

Direkte indplaceringer af lægemidler er en af de måder, Medicinrådet vurderer nye lægemidler på. Denne vurderingsproces er en mulighed, når lægemiddelvirksomheder vurderer, at et nyt lægemiddels effekt og sikkerhed ikke er bedre end de lægemidler, som allerede indgår i Medicinrådets gældende behandlingsvejledning for terapiområdet. Lægemiddelvirksomheden skal ikke udarbejde en sundhedsøkonomisk analyse. Dermed er arbejdsprocessen mindre omfattende for både virksomhed og Medicinrådet. Tidsrammen for vurderingen er 16 uger.

Lægemidlerne er dog først anbefalet af Medicinrådet og kan tages i brug, når de efterfølgende indgår i en lægemiddelrekommandation.

Find vurderingerne her: