Gå til hovedindholdet

Ny vejledning for alternative aftalemodeller

En ny vejledning beskriver, hvordan såkaldt alternative aftalemodeller kan indgå i ansøgninger til Medicinrådet. Det kan være aftaler, hvor prisen afhænger af de faktiske økonomiske konsekvenser for samfundet, når et lægemiddel tages i brug, eller aftaler, hvor den endelige betaling afhænger af, om lægemidlet har den forventede effekt.

22. november 2023

En ny vejledning til, hvordan alternative aftalemodeller kan indgå i ansøgninger til Medicirådet, er netop blevet offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. Den er udarbejdet i samarbejde med Amgros og Lif (Lægemiddelindustriforeningen).

Alternative aftaler afviger fra de almindelige prisaftaler, hvor der typisk er forhandlet en fast pris for en bestemt periode.

De alternative aftaler kan være effektbaserede, hvis der er usikkerhed om lægemidlets effekt. Her kan betalingen helt eller delvist bortfalde, hvis patienten ikke får den forventede gavn af behandlingen.

Aftalerne kan også være økonomisk betingede. Det kan være relevant, eksempelvis hvis der er stor usikkerhed om, hvor mange patienter der er til en bestemt behandling. Her kan aftalen være, at prisen falder med stigende forbrug, eller lægemidlet bliver helt gratis efter et bestemt forbrug.

Den nye vejledning skal sikre, at virksomhederne er velinformerede om, hvordan de allerede fra anmodningstidspunket indarbejder deres bud på en alternativ aftalemodel i ansøgningen om at få et lægemiddel anbefalet som standardbehandling. Samtidig skal vejledningen understøtte, at alternative aftalemodeller indgår ensartet i ansøgningerne og med de oplysninger, som Medicinrådet og Amgros har brug for til at kunne vurdere grundlaget for aftalen, og at aftalen er forhandlet på plads før det rådsmøde, hvor beslutningen om en eventuel anbefaling skal træffes. Dermed vil spørgsmålet om aftaleformen ikke forsinke anbefalingen.

I vejledningen defineres de forudsætninger, der skal være opfyldt, for at Medicinrådet kan vurdere et lægemiddel på baggrund af en alternativ aftalemodel. Vejledningen indeholder også krav til, hvordan den alternative aftalemodel indarbejdes i anmodningen og ansøgningen om en vurdering hos Medicinrådet.

Læs mere om de forskellige typer aftaler i Amgros' oversigt over alternative aftalemodeller.

Medicinrådets vejledning for anvendelse af alternative aftalemodeller er et supplement til Medicinrådets øvrige retningslinjer for ansøgning om vurdering af nye lægemidler og skal anvendes i forlængelse af Amgros og Medicinrådets skema til anmodning om alternativ aftale.