Gå til hovedindholdet

Medicinrådets årsberetning 2022

Et rekordår med flere afsluttede sager end nogensinde før – de fleste nu efter Medicinrådets nye metode til at vurdere lægemidler. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider er stadig længere, end de politiske rammer fastsætter, men flere sager ligger i 2022 inden for tidsrammen.

01. februar 2023

I 2022 afsluttede Medicinrådet flere sager end nogensinde før: 46 anbefalinger og 13 revurderinger af tidligere anbefalinger – og ni behandlingsvejledninger eller opdateringer af vejledninger.

29 sager blev vurderet efter de nye metoder, som Medicinrådet tog i brug efter 1. januar 2021.

QALY – eller kvalitetsjusterede leveår – indgår nu i beslutningsgrundlaget. Det er et samlet mål, som inkluderer patientens levetid og livskvalitet i ét tal, og det kan bruges til at sammenligne sundhedsforbedringer på tværs af sygdomsområder.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på de 46 sager, som er igangsat på baggrund af ansøgninger fra lægemiddelvirksomheder, var omtrent 22 uger i 2022. Gennemsnittet var dermed længere end de politisk fastsatte rammer, nemlig 16 uger for lægemidler vurderet efter den nye metode og 12 uger for vurderinger efter den tidligere metode.

10 af sagerne er dog gennemført inden for tidsrammerne, nemlig syv sager vurderet efter den nye metode og tre efter den gamle. Det er en forbedring i forhold til året før, hvor ingen af sagerne overholdt tidsrammerne.

Læs om det og meget mere i Medicinrådets årsberetning 2022 her.