Gå til hovedindholdet

Medicinrådet anbefaler livsforlængende lægemiddel mod lymfekræft

CAR-T-behandlingen axi-cel (Yescarta) blev på gårsdagens rådsmøde anbefalet til behandling af lymfekræft i anden linje. Der kan dog være ventetid på behandlingen.

28. september 2023

Medicinrådet besluttede på sit rådsmøde i går at anbefale lægemidlet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) til behandling af lymfekræft. Anbefalingen gælder andenlinjebehandling af patienter med lymfekræfttypen diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og high-grade B-cellelymfom (HGBL), som opfylder en række kriterier.

Axi-cel markedsføres under handelsnavnet Yescarta og er en såkaldt CAR-T-behandling.

- Axi-cel er en dyr behandling, men det er dokumenteret, at behandlingen i anden linje kan øge patienternes overlevelse sammenlignet med det stamcelletransplantationsforløb, de får i dag. Derfor anbefaler vi nu axi-cel til denne patientgruppe, som ellers har en dårlig prognose, siger Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet. 

Andenlinjebehandling er den behandling, patienterne får, hvis de ikke har haft tilstrækkelig effekt af den første behandling.

Rådet er opmærksomt på, at det vil tage tid - ca. tre måneder - før behandlingen kan tilbydes til danske patienter. Det skyldes, at behandlingen kræver forberedelse på hospitalsafdelingerne, herunder i forbindelse med certificering af de behandlende afdelinger.

På rådsmødet i går drøftede Medicinrådet også en anden CAR-T-behandling, nemlig ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel) til behandling af knoglemarvskræft. Rådet anbefaler ikke cilta-cel til denne patientgruppe. Det skyldes, at dokumentationen for effekten er for spinkel, og samtidig at prisen er sat for højt. Derfor opfordrer Medicinrådet lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen.

Læs anbefalingen for axi-cel her og læs anbefalingen for cilta-cel her.


Hvad er CAR-T-behandling?

CAR-T behandling (chimeric antigen receptor T-cell therapy) er immunterapi, hvor patientens egne hvide blodceller (T-celler) bliver gen-modificeret/programmeret til specifikt at angribe og ødelægge B-cellerne, som er den gruppe celler, de syge celler tilhører.

Det tager normalt to til tre uger at fremstille CAR-T produktet axi-cel. Herefter skal det gives som infusion tilbage til patienten.