Gå til hovedindholdet

Fire anbefalinger, en behandlingsvejledning og en opdatering af en behandlingsvejledning

På rådsmødet d. 26. april har Medicinrådet færdigbehandlet fire anbefalinger, en behandlingsvejledning for atopisk eksem og en opdatering af behandlingsvejledningen for migræne.

27. april 2023

Medicinrådet har den 26. april 2023 godkendt følgende:


Anbefalinger

Medicinrådet godkendte en delvis anbefaling af pembrolizumab i kombination med kemoterapi som neoadjuverende behandling efterfulgt af pembrolizumab monoterapi som post-operativ adjuverende behandling af triple-negativ brystkræft.

Find anbefalingen for pembrolizumab her. 

 

Medicinrådet anbefaler ikke pegcetacoplan til behandling af paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH)

Find anbefalingen for pegcetacoplan her.

 

Medicinrådet anbefaler ikke amivantamab til behandling af EGFR exon 20ins-positiv ikke-småcellet lungekræft efter svigt af platinbaseret kemoterapi

Find anbefalingen for amivantamab her.

 

Medicinrådet godkendte en delvis anbefaling af tezepelumab til behandling af svær astma

Find anbefalingen for tezepelumab her. 

 

Behandlingsvejledninger

Atopisk eksem

Find behandlingsvejledningen for atopisk eksem her.

 

Migræne (opdatering)

Find opdateringen af behandlingsvejledningen for migræne her.