Gå til hovedindholdet

To anbefalinger

Den 20. december 2022 godkendte Medicinrådet en anbefaling til behandling af kronisk immun trombocytopeni samt en anbefaling af til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne (≥ 18 år).

20. december 2022

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. fostamatinib til behandling af kronisk immun trombocytopeni, version 1.0

Medicinrådet anbefaler Fostamatinib til patienter med blodsygdommen kronisk immun trombocytopeni. Sygdommen medfører, at antallet af blodplader hos patienterne falder til så lavt et niveau, at der opstår risiko for blødninger. Anbefalingen gælder patienter, som ikke har haft effekt af de behandlinger, der anvendes i 1. og 2. linje.
Fostamatinib ser ud til at øge blodpladetallet for en lille gruppe patienter, som derfor kan have gavn af behandlingen. Medicinrådet vurderer, at omkostningerne til behandlingen er rimelige for denne effekt.
Behandlingen bør stoppes, hvis patientens blodpladetal ikke stiger indenfor de første 8 uger af behandlingen, samtidig med at patientens blødningstendens vurderes reduceret. Behandlingen bør også stoppe, hvis blodpladetallet på et senere tidspunkt falder, eller patientens blødningstendens vurderes at være i stigning.

Find anbefalingen vedr. fostamatinib her.

 

Medicinrådets anbefaling vedrørende baricitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne (≥ 18 år) - version 2.0

Medicinrådet anbefaler baricitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos voksne patienter (> 18 år), der er kandidater til systemisk behandling og som har afprøvet én eller flere af de traditionelle systemiske behandlinger (methotrexat, azathioprin, mycophenolatmofetil, ciclosporin).
Baricitinib 4 mg x 1 dagligt er sammenlignet med dupilumab 300 mg hver anden uge. Analyserne er usikre, da det er en indirekte sammenligning, men resultaterne viser ingen forskel mellem lægemidlernes effekt. Samlet set vurderer Rådet derfor, at effekten af baricitinib er sammenlignelig med dupilumab.
Baricitinib bør ikke anvendes til patienter med visse risikofaktorer, medmindre der ikke findes anden mulig behandling. Risikofaktorerne er: alder > 65 år, øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom, rygning/tidligere langvarig rygning samt øget risiko for udvikling af kræft. Desuden anbefales forsigtighed ved behandling af patienter med risiko for venøs tromboemboli (VTE) af andre årsager end ovennævnte. Såfremt baricitinib anvendes til de nævnte patientgrupper, bør dosis reduceres.
For patienter under 65 år uden øget risiko for kardiovaskulær sygdom eller kræft, vurderes den samlede bivirkningsbyrde ikke at være væsentligt anderledes, selv om der er tale om forskellige bivirkninger ved baricitinib og dupilumab.

Find anbefalingen vedr. baricitinib her.