Gå til hovedindholdet

Opdateret anbefaling og lægemiddelrekommandation fra Medicinrådet

Medicinrådet har revurderet en anbefaling og opdateret lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende adjuverende behandling af modermærkekræft.

27. maj 2022

Anbefaling

Medicinrådets anbefaling vedrørende dabrafenib i kombination med trametinib som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af modermærkekræft – version 1.1

Medicinrådet anbefaler ikke dabrafenib i kombination med trametinib som mulig
standardbehandling til patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III med
BRAF V600-mutation. Medicinrådet vurderer dog, at dabrafenib i kombination med trametinib
kan overvejes til patienter, som ikke er kandidater til behandling med immunterapi.
Medicinrådet noterer sig, at der kommer 5-års overlevelsesdata i 2022. Når disse er publiceret,
vil Medicinrådet tage sagen op igen

Find anbefalingen vedrørende dabrafenib her. 

 

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende adjuverende behandling af modermærkekræft – version 1.2

Find lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende adjuverende behandling af modermærkekræft her.