Gå til hovedindholdet

Ny anbefaling til patienter med akut myeloid leukæmi

Den 27. september 2022 godkendte Medicinrådet en anbefaling af lægemidlet venetoclax i kombination med azacitidin til behandling af akut myeloid leukæmi (AML)

29. september 2022

Medicinrådet anbefaler venetoclax i kombination med subkutant azacitidin til førstelinjebehandling af patienter med kræftsygdommen akut myeloid leukæmi, som ikke kan behandles med intensiv kemoterapi.

Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan forlænge tiden til sygdomsforværring og død sammenlignet med nuværende behandling med azacitidin som monoterapi. Behandlingen giver dog også flere bivirkninger, særligt hæmatologiske bivirkninger som fx trombocytopeni, neutropeni og febril neutropeni.

Venetoclax i kombination med azacitidin er dyrere end nuværende behandling med azacitidin som monoterapi. Medicinrådet vurderer dog samlet set, at omkostningerne er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Særligt i forhold til opstart og seponering (ophør) af behandling med venetoclax:

Hvis patienten har betydelig organpåvirkning såsom hjertesvigt, betydelig nedsat lungefunktion (< 65 %) og/eller for dårlig almentilstand (ECOG performance status over 2), bør behandling med venetoclax som udgangspunkt ikke anvendes.

Hvis patienten ikke har opnået tilstrækkelig effekt i form af komplet remission (CR) eller komplet remission med ufuldstændig normalisering af blodtal (CRi) efter 2 behandlingscyklusser à 4 uger, bør behandling med venetoclax seponeres.

Læs anbefalingen vedrørende venetoclax i kombination med azacitidin til behandling af akut myeloid leukæmi (AML) her.