Gå til hovedindholdet

Medicinrådets sagsbehandlingstid blev længere i 2021

Sagsbehandlingstiden for Medicinrådets anbefalinger var i 2021 længere end de politisk fastsatte grænser.

10. februar 2022

Igen i år oversteg Medicinrådets sagsbehandlingstider de politisk fastsætte grænser for, hvor lang tid det må tage Medicinrådet at udarbejde en anbefaling af et nyt lægemiddel.

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler på 12 uger, hvis dialogen mellem lægemiddelfirmaet og Medicinrådet er startet før 1. januar 2021, og 16 uger i nyere sager. De forlængede tidsrammer skyldes nye metoder og processer for sager, hvor sagen er startet efter 1. januar 2021.

I 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 18 uger og 1 dag for vurderinger, som fulgte metoderne fra før 1. januar 2021. Det ene lægemiddel, der blev vurderet efter de nye metoder, blev vurderet på 159 dage, svarende til 22 uger og 5 dage.

- Det er vi ikke selv tilfredse med, men blandt andet nye forretningsgange, hjemmearbejde for sekretariatets medarbejdere i længere perioder både i 2020 og 2021 på grund af COVID-19 og udskiftning blandt specialiserede medarbejdere har gjort, at vi ikke har kunnet færdiggøre sagerne så hurtigt, som vi ønsker, skriver Medicinrådets formænd, Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen, i forordet til Medicinrådets årsberetning for 2021.


Men også andre faktorer har haft indflydelse på sagsbehandlingstiderne.

Eksempelvis har indførelsen af en ny proces og metode for vurdering af nye lægemidler fyldt en del for Medicinrådet i 2021.

Medicinrådet har også fået flere ansøgninger om at få vurderet lægemidler i 2021 end året før. I 2020 modtog Medicinrådet 31 såkaldt endelige ansøgninger. I 2021 var tallet 42.

- De medarbejdere i sekretariatet, der blandt andet er penneførere på rapporter og validerer nye ansøgninger, skal sprede sig over flere opgaver på én gang. Samtidig kan der opstå flaskehalse i nogle fagudvalg, der har mange sager på en gang, siger Steen Werner Hansen. Han fortsætter:

- Vi modtager så mange ansøgninger om at få vurderet nye lægemidler, at vi har svært ved at følge med. Men vi arbejder hele tiden på at effektivisere vores sagsbehandling. Vi forventer, at den organisationsændring, vi gennemførte per 1. november 2021, og en mere normal hverdag efter COVID-19 vil hjælpe os på vej, siger han.

Læs Medicinrådets årsberetning 2021 her.