Gå til hovedindholdet

Tillæg til behandlingsvejledning og en godkendt protokol

Efter det 59. rådsmøde kommer Rådet med et tillæg til en behandlingsvejledning og en godkendt protokol

01. september 2021

Tillæg til behandlingsvejledning 

Tillæg til behandlingsvejledningen vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af ikke-småcellet lungekræft – direkte indplacering af atezolizumab til patienter med PD-L1-ekspression > 50 % – version 1.0

Læs mere her

Protokol

Medicinrådet har godkendt protokollen for behandlingsvejledningen til attakvis multipel sklerose.

Læs mere her