Gå til hovedindholdet

Medicinrådet kommer med en ny anbefaling og en lægemiddelrekommandation

Årets sidste møde afsluttes med en ny anbefaling og en lægemiddelrekommandation.

9. december 2020

Anbefaling

Inotersen til arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2

Medicinrådet anbefaler ikke inotersen til patienter med til arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2.
Inotersen er formentlig lidt bedre for patienterne end ingen behandling. Medicinrådet har lagt vægt på, at der er alvorlige bivirkninger forbundet med behandlingen. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne forbundet med behandlingen er for høje i forhold til lægemidlets effekt og bivirkninger.

Læs anbefalingen her

 

Lægemiddelrekommandation

PCSK9-hæmmere til hyperlipidæmi

Medicinrådets lægemiddelrekommandation baseret på RADS’ behandlingsvejledning vedrørende PCSK9-hæmmere til hyperlipidæmi – vers. 1.0

Læs lægemiddelrekommandationen her