Gå til hovedindholdet

Medicinrådet godkender protokol og færdigbehandler anbefaling

Efter dagens møde kommer der en ny anbefaling til småcellet lungekræft. Derudover godkendte rådet protokollen for behandlingsvejledningen til knoglemarvskræft.

17. juni 2020

Anbefaling

atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid

Medicinrådet anbefaler ikke atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid til patienter med
småcellet lungekræft. Anbefalingen gælder patienter med ”udvidet sygdom” hvilket betyder, sygdommen
er udbredt til et større område end hvad et strålefelt kan rumme.
Vi anbefaler ikke atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid, fordi

- Vi vurderer at omkostningerne for sundhedsvæsenet ikke er rimelige i forhold til effekten af
kombinationsbehandlingen, da effekterne er mindre end hvad vi betragter som klinisk relevant.

- Værdien kan samlet set ikke kategoriseres. For effektmålene overlevelse og symptombyrde, er
effekten af atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid bedre end effekten af
carboplatin og etoposid alene, men de absolutte effektforskelle er små. For effektmålet livskvalitet
er der ikke dokumenteret forskelle. Vi vurderer, at effekten af atezolizumab i kombination med
carboplatin og etoposid samlet set ser ud til at være bedre end effekten af den nuværende
behandling med carboplatin og etoposid.

Læs anbefalingen her.

 

Behandlingsvejledning

Medicinrådet har godkendt protokollen for behandlingsvejledningen til knoglemarvskræft.

Læs mere her.

OBS.

Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode