Gå til hovedindholdet

Medicinrådet anbefaler ikke axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til diffust storcellet B-celle lymfom

Efter rådsmødet den 15. maj 2019 har Medicinrådet udsendt en ny anbefaling til regionerne

15. maj 2019

Den 15. maj 2019 har Medicinrådet godkendt én ny anbefaling, som er udsendt til regionerne: 

Medicinrådet anbefaler ikke axicabtagene ciloleucel som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom efter flere systemiske behandlinger.

Medicinrådet vurderer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling sammenlignet med bedste tilgængelige behandling.

Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) er en aggressiv kræftform, som diagnosticeres hos ca. 500 patienter årligt i Danmark. 

Anbefalingen kan findes her: Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til B-celle-lymfom 

 

Pressekontakt: Kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen, kaj@medicinraadet.dk eller tlf. 20 61 45 90