Gå til hovedindholdet

Medicinrådet anbefaler ikke axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til diffust storcellet B-celle lymfom

Efter rådsmødet den 15. maj 2019 har Medicinrådet udsendt en ny anbefaling til regionerne

15. maj 2019

Bemærk: Denne nyhed er mere end tre måneder gammel - den er måske ikke aktuel længere.

Den 15. maj 2019 har Medicinrådet godkendt én ny anbefaling, som er udsendt til regionerne: 

Medicinrådet anbefaler ikke axicabtagene ciloleucel som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom efter flere systemiske behandlinger.

Medicinrådet vurderer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling sammenlignet med bedste tilgængelige behandling.

Diffust storcellet B-celle-lymfom (DLBCL) er en aggressiv kræftform, som diagnosticeres hos ca. 500 patienter årligt i Danmark. 

Anbefalingen kan findes her: Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til B-celle-lymfom 

 

Pressekontakt: Kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen, kaj@medicinraadet.dk eller tlf. 20 61 45 90