Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har den 15. marts 2018 behandlet anbefalinger vedrørende brodalumab (Kyntheum) og guselkumab (Tremfya)

15. marts 2018

Den 15. marts 2018 behandlede Medicinrådet anbefalinger vedrørende følgende lægemidler:

  • brodalumab (Kyntheum) anbefales som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling

  • guselkumab (Tremfya) anbefales som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling

Anbefalingerne er udsendt til regionerne. Anbefalingerne og baggrund for anbefalingerne kan findes her: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Rådet drøftede også en anbefaling vedrørende lenalidomid (Revlimid) som vedligeholdelsesbehandling som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft (myelomatose). Anbefalingen skal drøftes yderligere og blev derfor ikke godkendt.