Gå til hovedindholdet

Medicinrådet omgør nylig anbefaling

Lægemiddel mod lungekræft anbefales til færre patienter end først anbefalet. Det står klart efter rådsmødet tidligere i dag, hvor Medicinrådet omgjorde sin oprindelige anbefaling

14. november 2018

På rådsmødet den 15. august besluttede Medicinrådet at anbefale immunterapien atezolizumab til tre grupper af patienter med ikke-småcellet lungekræft. På rådsmødet i dag omgjorde Medicinrådet den beslutning, så anbefalingen kun kommer til at gælde to af de tre grupper.

Medicinrådet anbefaler i stedet, at den tredje gruppe, som er omtrent 180 patienter årligt, bliver tilbudt kemoterapi, som også har været standardbehandling før Medicinrådets anbefaling fra august 2018.

- Vi ændrer anbefalingen for en mindre gruppe patienter, fordi vi ikke mener, at effekten for netop de patienter er godt nok dokumenteret. Desuden er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt disse patienter reelt oplever færre gener med atezolizumab end med den kemoterapi, som patienterne har fået hidtil. Derfor mener vi ikke, at den samlede udgift til immunterapien atezolizumab, som er meget dyrere end kemoterapi, står mål med de samlede fordele for patienterne, siger Steen Werner Hansen, der er den ene af de to formænd for Medicinrådet.

Anbefalingen kan findes her under "kræft": Anbefalinger - nye lægemidler og indikationer