Gå til hovedindholdet

Medicinrådet godkender vurdering af biosimilært trastuzumab til anti-HER2-behandling af brystkræft

Medicinrådet vurderer, at biosimilært trastuzumab kan tages i brug til tre patientgrupper

30. maj 2018

Bemærk: Denne nyhed er mere end tre måneder gammel - den er måske ikke aktuel længere.

På rådsmødet den 30. maj 2018 har Medicinrådet godkendt en vurdering af biosimilært trastuzumab. Det er det andet biosimilære lægemiddel, der er behandlet i Medicinrådets proces for vurdering af biosimilære lægemidler.

Medicinrådet vurderer, at biosimilært trastuzumab til brystkræft kan tages i brug til følgende patientgrupper:
 
a) Nydiagnosticerede patienter med tidlig brystkræft (kandidater til neoadjuverende eller              adjuverende behandling) eller metastatisk HER2+ brystkræft, som ikke før har modtaget            behandling med trastuzumab.
b) Patienter, der tidligere har været i behandling med trastuzumab, som får tilbagefald af              sygdom og skal genoptage trastuzumabbehandling.
c) Patienter, som er i igangværende behandling med enten i.v. eller s.c. trastuzumab.
       
Vurderingen kan læses her: Vurdering af vurdering af biosimilært trastuzumab til anti-HER2 behandling af brystkræft

Om vurderingen:
Udgangspunktet for Medicinrådets vurdering er, at biosimilære lægemidler ikke adskiller sig fra referencelægemidlet, hvad angår effekt, sikkerhed og kvalitet. Medicinrådets vurdering er en sundhedsfaglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold det biosimilære lægemiddel kan ibrugtages. Derefter kan Amgros igangsætte et udbud af lægemidlet.

Læs mere:

•    Proces for Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilære lægemidler
•    Medicinrådets vurderinger af biosimilære lægemidler