Gå til hovedindholdet

Fem nye anbefalinger fra Medicinrådet

På rådsmødet tirsdag den 30. januar 2018 behandlede Medicinrådet fem anbefalinger og godkendte fire vurderinger af klinisk merværdi

30. januar 2018

Medicinrådet har den 30. januar 2018 behandlet anbefalinger vedrørende følgende lægemidler:

  • Glecaprevir/pibrentasvir (Maviret) til kronisk hepatitis C
  • Midostaurin (Rydapt) til akut myeloid leukæmi (AML)
  • Nusinersen (Spinraza) til patienter med 5q spinal muskelatrofi
  • Regorafenib (Stivarga) til hepatocellulært karcinom
  • Dupilumab (Dupixent) til moderat til svær atopisk eksem

Anbefalingerne er udsendt til regionerne og kan findes her: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer

Rådet godkendte desuden fire vurderingsrapporter, som er publiceret i procesindikatoren for det pågældende lægemiddel under ”Vurdering af klinisk merværdi”

  • Atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom
  • Lenalidomid som vedligeholdelsesbehandling til behandling af patienter med knoglemarvskræft (myelomatose)
  • Brodalumab til moderat til svær plaque psoriasis
  • Guselkumab til moderat til svær plaque psoriasis

Vurderingerne af klinisk merværdi sendes nu i høring hos ansøger, som har syv dage til at afgive høringssvar til vurderingen. Når høringen er afsluttet, udarbejder regionernes indkøbsorganisation Amgros økonomisk beslutningsgrundlag til Medicinrådet. Anbefalinger vedrørende de vurderede lægemidler forventes til behandling på rådsmødet den 15. marts 2018.