Gå til hovedindholdet

Biosimilært rituximab kan tages i brug til tre indikationer

Medicinrådet har den 13. september 2018 vurderet, at biosimilært rituximab til reumatoid artritis, polyangiitis eller mikroskopisk polyangiitis kan tages i brug til tre patientgrupper

13. september 2018

På rådsmødet den 13. september 2018 har Medicinrådet afsluttet en vurdering af biosimilært rituximab til tre indikationer. Medicinrådet vurderer, at biosimilært rituximab til reumatoid artritis (RA), polyangiitis (Wegeners granulomatose) (GPA) eller mikroskopisk polyangiitis (MPA) kan ibrugtages til følgende patientgrupper:

a) Nye patienter, som ikke før har modtaget behandling med rituximab.
b) Patienter, der tidligere har været i behandling med rituximab, som får tilbagefald af sygdom og skal genoptage rituximabbehandling.
c) Patienter, som er i igangværende behandling med rituximab.

Desuden vurderer Medicinrådet, at der ikke er faglige grunde til at begrænse antallet af efterfølgende skift mellem biosimilære rituximabpræparater, men at antallet af skift bør balanceres mellem hensynet til ressourcer og hensynet til patienter. Endelig er det Medicinrådets vurdering, at god patientinformation er vigtig for implementeringen.

Vurderingen kan findes her

Om vurderingen:
Udgangspunktet for Medicinrådets vurdering er, at biosimilære lægemidler ikke adskiller sig fra referencelægemidlet, hvad angår effekt, sikkerhed og kvalitet. Medicinrådets vurdering er en sundhedsfaglig vurdering af, til hvilke patienter og under hvilke forhold det biosimilære lægemiddel kan ibrugtages. Derefter kan Amgros igangsætte et udbud.

Læs mere: