Gå til hovedindholdet

Medicinrådet anbefaler tre lægemidler

Medicinrådet godkender anbefalinger vedrørende nonacog beta pegol (Refixia), nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda)

13. december 2017

Nonacog beta pegol
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med nonacog beta pegol (Refixia) som standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe af patienter, som har behov for et højt niveau af faktor IX i blodet (høj dalværdi). Nonacog beta pegol kan her, under hensyntagen til omkostningerne, anvendes på lige fod med albutrepenonacog alfa (Idelvion), som i øjeblikket er 1. valg til denne patientgruppe.

Nonacog beta pegol har ingen klinisk merværdi ift. eftrenonacog alfa (Alprolix), men er aktuelt dyrere. Nonocog beta pegol anbefales derfor ikke for nuværende til den generelle population med hæmofili B, som ikke har behov for høj dalværdi.
Nonacog beta pegol er ikke godkendt til børn under 12 år, hvorfor Medicinrådet ikke anbefaler lægemidlet til denne aldersgruppe.

Nivolumab:
Medicinrådet anbefaler nivolumab som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi.

Anbefalingen er baseret på lægemidlets kliniske merværdi (lille) og et rimeligt forhold mellem meromkostninger og merværdi ved behandling med nivolumab. 

Pembrolizumab:
Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til patienter i performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret kemoterapi (1. linje) samt patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi (2. linje).

Anbefalingen er baseret på lægemidlets kliniske merværdi (1. linje: Lille, 2. linje: Vigtig) og et rimeligt forhold mellem meromkostninger ved behandling med pembrolizumab.

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab til patienter med nedsat nyrefunktion (GFR<30 ml/min), da effekt og sikkerhed af lægemidlet ikke er undersøgt hos denne gruppe.


Anbefalingerne kan findes her: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer