Gå til hovedindholdet

Medicinrådet anbefaler cladribin til attakvis multipel sklerose

Cladribin anbefales som standardbehandling til patienter med attakvis multipel sklerose, som har sygdomsaktivitet på førstelinjebehandling, herunder også patienter med særlig høj sygdomsaktivitet, som ikke tidligere har været i behandling

9. november 2017

På rådsmødet den 9. november 2017 godkendte Medicinrådet en anbefaling af cladribin til attakvis multipel sklerose. Cladribin anbefales som standardbehandling til følgende populationer: patienter med attakvis multipel sklerose, som er JCV-positive eller -negative, samt til patienter, hvor behandling med fingolimod eller natalizumab ikke er en mulighed.

Anbefalingen som standardbehandling sker under hensyntagen til, at Medicinrådet udtrykker bekymring for den længerevarende effekt af cladribin, som potentielt kan stille patienter med sygdomsgennembrud efter to år i en situation, hvor de ikke kan tilbydes anden relevant andenlinjebehandling. Desuden udtrykker Medicinrådet bekymring for sent optrædende bivirkninger. Det understreges, at der ikke er taget stilling til indplacering af cladribin i relation til de øvrige godkendte lægemidler.

- Vi anbefaler cladribin, fordi der i et fireårigt tidsperspektiv er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de forventede omkostninger, siger Jørgen Schøler Kristensen, som deler formandskabet for Medicinrådet med Steen Werner Hansen.

Ingen klinisk merværdi
Medicinrådet vurderer, at cladribrin ikke giver nogen klinisk merværdi i forhold til eksisterende behandling:

- Vi vurderer, at cladribin klinisk set ikke er dokumenteret bedre eller dårligere end eksisterende behandlinger, og derfor kan cladribin anvendes som et alternativ på lige fod med tilsvarende lægemidler. Medicinrådet har i dag godkendt, at ved en efterfølgende udarbejdelse af en behandlingsvejledning for attakvis multipel sklerose, vil cladribin blive indplaceret i forhold til de øvrige godkendte lægemidler. Indtil behandlingsvejledningen er udarbejdet, er vores anbefaling til regionerne, at clabribin kan anvendes på lige fod med tilsvarende lægemidler, under hensyntagen til de udtrykte bekymringer, forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af cladribin på ni uger.

Læs mere: