Gå til hovedindholdet

Vosoritide (Voxzogo)

Status: Arkiveret

Ansøger: BioMarin
Specifik sygdom:  Akondroplastisk dværgvækst Akondroplasi
Sidst opdateret: 16. august 2023

OBS: BioMarin International Limited har den 19. juni 2023 indsendt en ny anmodning om vurdering. Følg vurderingen her: Vosoritide (Voxzogo) til akondroplastisk dværgvækst

Medicinrådet har afvist denne ansøgning.

Medicinrådet har den 29. september 2022 meddelt ansøger, at Medicinrådet ikke kan færdigbehandle deres ansøgning. Det skyldes, at ansøger ikke har indsendt en sundhedsøkonomisk analyse. Analysen er en forudsætning for, at Medicinrådet kan vurdere lægemidlet og tage stilling til en eventuel anbefaling. 

Hvis ansøger indsender en revideret ansøgning, som indeholder en sundhedsøkonomisk analyse, har Medicinrådet mulighed for at genoptage vurderingen.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
07. januar 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg
Påbegyndt 14. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering

Medicinrådet har brugt XX uger og X dage (XX dage) på arbejdet med SYGDOM til INDIKATION