Esketamin (Spravato)

Status: Arkiveret

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
ATC-kode: N06AX27
Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser Psykiatri
Specifik sygdom:  Depression
Anvendelse:  Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med manglende respons
Fagudvalg:  Behandlingsresistent depression hos voksne
Sidst opdateret: 23. februar 2022

Denne anbefaling fra 26. august 2020 er afløst af en ny anbefaling fra den 23. februar 2022.

Anbefaling

Godkendt den 26. august 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende esketamin til behandling af behandlingsresistent depression hos voksne

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
Behandlet 2. september 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Behandlet 2. september - 5. december 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
Behandlet 30. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
Behandlet 30. marts - 22. juni 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
Behandlet 4. juni - 2. juli 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
Behandlet 22. juni 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
Behandlet 30. marts - 26. august 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
Behandlet 22. juni 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
Behandlet 26. august 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
Behandlet 30. marts - 26. august 2020. 

Medicinrådet har brugt 21 uger og 2 dage på sit arbejde med esketamin til behandlingsresistent depression hos voksne.