Gå til hovedindholdet

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.6

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 24. marts 2022

Denne lægemiddelrekommandationen for 1. linje er godkendt af Medicinrådet.

Behandlingsvejledninger for 2. linje er under udarbejdelse.

OBS: Der findes to nyere versioner af denne rekommandation. En version 1.8, som er gældende fra 1. april 2022 og en version 1.7, som er gældende fra den 1. maj 2022. 

Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 24. juni 2021

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.6