Gå til hovedindholdet

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.4

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 08. marts 2021

Denne lægemiddelrekommandationen for 1. linje er godkendt af Medicinrådet.

Behandlingsvejledninger for 2. linje er under udarbejdelse.

Der findes en nyere gældende version af denne rekommandation. 
Gældende rekommandationer

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 08. marts 2021

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.4