Gå til hovedindholdet

Zanubrutinib (Brukinsa)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: BeiGene
ATC-kode: L01EL03 (1)
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Waldenstrøms makroglobulinæmi
Anvendelse:  Voksne patienter med Waldenstrøms makroglobulinæmi, som har modtaget mindst én tidligere behandling, eller til førstelinjebehandling af patienter, som er uegnede til kemo-immunterapi
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 21. april 2022

Anbefaling

Godkendt den 20. april 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. zanubrutinib til behandling af Waldenstrøms makroglobulinæmi

Medicinrådet anbefaler zanubrutinib til patienter med kræftsygdommen Waldenstrøms makroglobulinæmi, fordi behandlingen kan bremse udviklingen af sygdommen. Zanubrutinibs effekt og bivirkninger er sammenlignelige med ibrutinib, som er den behandling, patienterne kan modtage i dag, selvom lægemidlerne har lidt forskellige bivirkninger, og Medicinrådet vurderer, at de to behandlinger samlet set er ligeværdige.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet anbefaler, at patienter med manglende effekt ikke bør skifte mellem zanubrutinib og ibrutinib.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
25. juni 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. februar 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
16. marts 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
30. marts 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. april 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. februar - 20. april 2022. 

Medicinrådet har brugt 9 uger og 2 dage (65 dage) på arbejdet med zanubrutinib til Waldenstrøms makroglobulinæmi.