Gå til hovedindholdet

Vonicog alfa (Veyvondi)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Shire
ATC-kode: B02BD10
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  von Willebrand sygdom
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 10. april 2019

Anbefaling

Godkendt den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende vonicog alfa som mulig standardbehandling til von Willebrand sygdom

Medicinrådet anbefaler vonicog alfa (Veyvondi) som mulig standardbehandling til:
• On-demandbehandling og ved mindre kirurgiske indgreb hos voksne patienter, som har normalt eller let nedsat faktor VIII-niveau.
• Blødning hos voksne patienter, som i forbindelse med større kirurgiske indgreb får behov for at skifte til et faktorpræparat med lavere indhold af faktor VIII.

Medicinrådet anbefaler ikke vonicog alfa (Veyvondi) som mulig standardbehandling til:
• On-demandbehandling af voksne patienter med lavt faktor VIII-niveau eller ved blødning hos voksne patienter, som gennemgår større kirurgiske indgreb, hvor der i begge tilfælde også er behov for et faktor VIII-præparat.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
03. september 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
3. september - 30. oktober 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
17. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
17. januar - 13. marts 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 20. marts 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
13. marts 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. marts 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
17. januar - 10. april 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af vonicog alfa på 12 uger.