Gå til hovedindholdet

Venetoclax (Venclyxto) i komb. med rituximab

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AbbVie
ATC-kode: L01XX52
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk lymfatisk leukæmi
Anvendelse:  Kronisk lymfatisk leukæmi
Fagudvalg:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sidst opdateret: 09. september 2020

Anbefaling

Godkendt den 11. december 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende venetoclax i kombination med rituximab som mulig standardbehandling til kronisk lymfatisk leukæmi

Medicinrådet anbefaler venetoclax i kombination med rituximab som mulig standardbehandling til voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, der har modtaget mindst én tidligere behandling. Medicinrådet bemærker, at effekten af ibrutinib efter venetoclax i kombination med rituximab såvel som effekten af venetoclax i kombination med rituximab efter ibrutinib er ubelyst.
Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostningerne ved venetoclax i kombination med rituximab sammenlignet med dansk standardbehandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
24. september 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
24. september 2018 - 16. maj 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
15. august - 20. november 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
18. - 30. september 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
20. november 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
27. november 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
11. december 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. august - 11. december 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen på 15 uger og 3 dage.