Gå til hovedindholdet

Velmanase alfa (Lamzede)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Chiesi
ATC-kode: A16AB15
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Alfa-mannosidose
Anvendelse:  Alfa-mannosidose
Fagudvalg:  Alfa-mannosidose - FU nedlagt
Sidst opdateret: 28. juni 2018

Anbefaling

Godkendt den 28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende velmanase alfa som mulig standardbehandling til alfa-mannosidose

Medicinrådet anbefaler ikke velmanase alfa som mulig standardbehandling til behandling af ikkeneurologiske manifestationer hos patienter med mild til moderat alfa-mannosidose.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
14. december 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
14. december 2017 - 22. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
09. april 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
9. april - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. maj - 06. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
30. maj 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
14. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. juni 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
9. april - 28. juni 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af velmanase alfa på 12 uger.