Gå til hovedindholdet

Upadacitinib (Rinvoq)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Abbvie
ATC-kode: L04AA44
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasisartrit Psoriasisgigt
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 24. februar 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. februar 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende upadacitinib til behandling af psoriasisartrit

Medicinrådet anbefaler upadacitinib til patienter med gigtsygdommen psoriasisartrit uden moderat til svær plaque psoriasis, som har haft et utilstrækkeligt respons på  – eller som har været intolerante over for – mindst én forudgående behandling med et konventionelt sygdomsmodificerende antireumatisk lægemiddel.

Medicinrådet vurderer, at effekten af upadacitinib er sammenlignelig med den behandling, patienterne får i dag.

Medicinrådet vurderer også, at omkostningerne ved behandlingen er rimelige, når man sammenligner med andre 2.-valg biologiske lægemidler, der i dag anvendes til patientgruppen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
30. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
30. december 2020 - 26. april 2021. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
25. august 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
25. august 2021 - 26. januar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
14. - 26. januar 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. januar 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
25. august 2021 - 26. januar 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. januar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. februar 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
23. februar 2022. 

Medicinrådet har brugt 26 uger på arbejdet med upadacitinib til psoriasisartrit.