Gå til hovedindholdet

Upadacitinib (Rinvoq)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Abbvie
ATC-kode: L04AA44
Sygdomsområde:  Dermatologi Hudsygdomme
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Voksne og unge (≥ 12 år) med moderat til svær atopisk dermatitis, som er kandidater til systemisk terapi
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 26. januar 2023

Anbefaling

Godkendt den 25. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. upadacitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos unge og voksne (≥ 12 år) - version 1.0

Medicinrådet anbefaler upadacitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos unge og voksne patienter (≥ 12 år), der er kandidater til systemisk behandling, og som har afprøvet én eller flere af de traditionelle systemiske behandlinger (methotrexat, azathioprin, mycophenolatmofetil eller ciclosporin).

Medicinrådet vurderer, at 15 eller 30 mg upadacitinib dagligt versus 300 mg dupilumab hver anden uge har sammenlignelig effekt målt på eksemudbredelse og sværhedsgrad, kløe samt muligvis livskvalitet, målt efter 16-ugers behandling, når behandlingerne gives i kombination med lokalbehandling. For patienter under 65 år uden øget risiko for kardiovaskulær sygdom eller kræft vurderes bivirkningsbyrden at være acceptabel for begge lægemidler, selvom der er tale om forskellige uønskede hændelser ved upadacitinib og dupilumab. Samtidig er omkostningerne på samme niveau.

For at minimere risikoen for alvorlige bivirkninger knyttet til JAK-hæmmere (kardiovaskulær sygdom, blodpropper, kræft, alvorlige infektioner og død) bør upadacitinib ikke anvendes til patienter med visse risikofaktorer, medmindre der ikke findes anden mulig behandling. Risikofaktorerne er: alder ≥ 65 år, ryger/tidligere langvarig ryger, arteriosklerose, øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom samt øget risiko for udvikling af kræft. Desuden anbefales forsigtighed ved behandling af patienter med risiko for venøs tromboemboli (VTE) af andre årsager end ovennævnte.

Såfremt upadacitinib anvendes til de nævnte patientgrupper, bør dosis reduceres.

Medicinrådet vurderer, at omkostningerne samlet set er rimelige i forhold til effekten.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
12. marts 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
10. maj 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
20. december 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
10. maj 2022 - 25. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 37 uger og 1 dag (260 dage) på arbejdet med upadacitinib til behandling af moderat til svær atopisk eksem hos unge og voksne (≥ 12 år).

(Fagudvalget vedr. atopisk eksem har ikke været beslutningsdygtigt fra september 2021 til september 2022)