Gå til hovedindholdet

Trifluridin/tipiracil (Lonsurf)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

ATC-kode: L01BC59
Sygdomsområde:  Cancer Mave- og tarmsygdomme
Specifik sygdom:  Kræft i mavesæk og mavemund
Anvendelse:  Monoterapi til behandling af voksne patienter med metastatisk gastrisk kræft, herunder adenokarcinom i den gastro-øsofageale overgang
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 28. oktober 2021

Anbefaling

Godkendt den 28. oktober 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende trifluridin/tipiracil til behandling af voksne patienter med metastatisk kræft i mavesæk og mavemund (adenokarcinom) efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom

Medicinrådet anbefaler ikke trifluridin/tipiracil til behandling af voksne patienter med metastatisk kræft i mavesæk og mavemund (adenokarcinom) efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom.

Medicinrådet anbefaler ikke trifluridin/tipiracil, fordi lægemidlet kun har en marginal bedre effekt og flere bivirkninger end lindrende behandling (best supportive care), som man bruger i dag. Derfor vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til behandlingen er for høje i forhold til den effekt, der opnås.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
02. juni 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
24. november 2020. Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
08. juni 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
8. juni - 29. september 2021. 

Der har været udvidet clock-stop fra den 1. september - 29. september 2021.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
08. juni 2021. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
06. oktober 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
8. juni - 29. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
29. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. oktober 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
8. juni - 27. oktober 2021. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 4,2 dage (116 dage) på arbejdet med trifluridin/tipiracil til behandling af voksne patienter med metastatisk kræft i mavesæk og mavemund (adenokarcinom) efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom.

Der har været clock-stop fra den 1. september - 29. september 2021, som ikke medregnes i sagsbehandlingstiden