Gå til hovedindholdet

Trastuzumab emtansin (Kadcyla)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L01XC14
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  HER2-positiv brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 09. september 2020

Anbefaling

Godkendt den 09. september 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. trastuzumab emtansin til behandling af tidlig HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler trastuzumab emtansin (T-DM1) til patienter med tidlig HER2+ brystkræft, som ikke opnår komplet respons på neoadjuverende behandling. Denne patientgruppe udgør i dansk klinisk praksis ca. 50 % af patienter med tidlig HER2+ brystkræft som modtager neoadjuverende behandling.

Vi anbefaler T-DM1, fordi det samlet set har lille merværdi. Det betyder, at det er lidt bedre for patienterne end den behandling, man bruger i dag. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
25. oktober 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
25. oktober 2019 - 14. februar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
03. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
3. april - 20. maj 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
30. april - 20. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
27. maj 2020. 

Fagudvalget fandt ikke anledning til at revurdere kategoriseringen af lægemidlets værdi.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
3. april - 25. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
20. maj 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
3. april - 17. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 11 uger og 6 dage på sit arbejde med T-DM1 til tidlig HER2+ brystkræft.