Gå til hovedindholdet

Tolvaptan (Jinarc)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Otsuka Pharma
ATC-kode: C03XA01
Sygdomsområde:  Nyresygdomme
Specifik sygdom:  Polycystisk nyresygdom
Anvendelse:  Autosomal dominant polycystisk nyresygdom
Fagudvalg:  Nyresygdomme - FU nedlagt
Sidst opdateret: 20. juni 2018

Anbefaling

Godkendt den 28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende tolvaptan som mulig standardbehandling til autosomal dominant polycystisk nyresygdom

Medicinrådet anbefaler ikke tolvaptan som mulig standardbehandling til patienter med hastigt progredierende autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) i CKD-stadie 1-3, idet der ikke er dokumenteret en klinisk merværdi. 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
02. oktober 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
02. oktober 2017 - 23. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
23. marts 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
23. marts - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. - 28. maj 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
30. maj 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
14. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. juni 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
23. marts - 28. juni 2018. 

Medicinrådet har gennemførst vurderingen af tolvaptan på 13 uger og 6 dage.