Gå til hovedindholdet

Tofacitinib (Xeljanz)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: L04AA29
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasisartrit Psoriasisgigt
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 25. september 2019

Anbefaling

Godkendt den 25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende tofacitinib som mulig standardbehandling til psoriasisartrit

Medicinrådet anbefaler tofacitinib som mulig standardbehandling af psoriasisartrit (PsA) til behandlingsnaive og -erfarne patienter uden samtidig moderat til svær plaque psoriasis, da der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostningerne for denne patientgruppe. Patienterne skal have haft utilstrækkelig respons på eller ikke tåle et eller flere konventionelle sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler.

Medicinrådet anbefaler ikke tofacitinib til PsA-patienter med samtidig moderat til svær plaque psoriasis, da der ikke er evidens for effekten af tofacitinib i denne patientpopulation.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
18. april 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
18. april - 29. maj 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
03. maj 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
3. maj - 28. august 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
21. - 27. august 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
28. august 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
11. september 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. september 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
3. maj - 25. september 2019. 

 Medicinrådet har gennemført vurderingen af tofacitinib på 20 uger og 5 dage.