Gå til hovedindholdet

Tocilizumab (RoACTEMRA)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L04AC07
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kæmpecellearteritis Vaskulit (kæmpecellearteritis)
Anvendelse:  Kæmpecellearteritis
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 24. april 2018

Anbefaling

Godkendt den 24. april 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende tocilizumab som standardbehandling til kæmpecellearteritis

Medicinrådet anbefaler tocilizumab (162 mg hver anden uge) i kombination med prednisolonnedtrapning som mulig standardbehandling til patienter med kæmpecellearteritis (GCA).

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
24. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
24. juli - 22. december 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
29. januar 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
29. januar - 15. marts 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
8. - 22. marts 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
15. marts 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
10. april 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. april 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
29. januar - 24. april 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af tocilizumab på 12 uger og 1 dag.