Gå til hovedindholdet

Tivozanib (Fotivda)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: EUSA Pharma
ATC-kode: L01XE34
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 13. marts 2019

Anbefaling

Medicinrådets anbefaling vedrørende tivozanib som mulig standardbehandling til nyrecellekarcinom

Medicinrådet anbefaler tivozanib som mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling.

Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med tivozanib sammenlignet med sunitinib og pazopanib, som er dansk standardbehandling. Det anbefales, at regionerne, under hensyntagen til de godkendte indikationer og de undersøgte patientpopulationer, vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
09. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
9. januar - 14. april 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
31. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
31. januar - 20. februar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
13. - 17. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
20. februar 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. marts 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. januar - 13. marts 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af tivozanib på 6 uger.