Gå til hovedindholdet

Tezepelumab (Tezspire)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: R03DX11
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Astma
Anvendelse:  Svær astma
Fagudvalg:  Svær astma
Sidst opdateret: 26. april 2023

Anbefaling

Godkendt den 26. april 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. tezepelumab til behandling af svær astma, version 1.0

Medicinrådet anbefaler tezepelumab som tillægsvedligeholdelsesbehandling til voksne med svær astma med tegn på type 2-inflammation, der ikke er kontrolleret tilstrækkeligt på trods af optimeret standardbehandling (højdosis inhalationskortikosteroider samt et andet astmalægemiddel til vedligeholdelsesbehandling). 

Hos voksne patienter med tegn på type 2-inflammation kan tezepelumab i tillæg til optimeret standardbehandling reducere antallet af årlige eksacerbationer (forværringer af sygdommen) sammenlignet med optimeret standardbehandling alene.

Medicinrådet vurderer, at effekten af og bivirkningsbyrden ved tezepelumab er sammenlignelig med andre biologiske lægemidler, som bruges til behandling af patienter med forskellige fænotyper af svær astma – alle med tegn på type 2-inflammation.

Samtidig er prisen for tezepelumab på niveau med andre lægemidler, som anvendes til svær astma. Derfor vurderer Medicinrådet, at forholdet mellem effekt og omkostninger er rimeligt for patienter med tegn på type 2-inflammation.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, som er forbundet med de laveste omkostninger.

Anbefalingen gælder kun voksne patienter, da der har indgået for få patienter i aldersgruppen 12-18 år, til at Medicinrådet kan vurdere effekten for disse patienter.

Medicinrådet anbefaler ikke tezepelumab som tillægsvedligeholdelsesbehandling til voksne patienter med svær astma uden tegn på type 2-inflammation. Det er usikkert, om tezepelumab i tillæg til optimeret standardbehandling kan reducere antallet af årlige eksacerbationer (forværringer af sygdommen) for denne patientgruppe sammenlignet med optimeret standardbehandling alene. Det skyldes, at der har været få patienter uden tegn på type 2-inflammation i de kliniske studier, og at nogle af disse patienter alligevel kan have tegn på type 2-inflammation ved en klinisk udredning.

Medicinrådet vurderer derfor, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den usikre effekt for denne patientgruppe.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
19. april 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. december 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Medicinrådet indførte et clock-stop grundet fejl i den sundhedsøkonomiske model. Clock-stoppet varede fra den 31. januar-24. februar 2023. 

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
10. marts 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
21. marts 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. april 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. december 2022 - 26. april 2023. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 2 dage (107 dage) på arbejdet med tezepelumab til svær astma.

Medicinrådet indførte et clock-stop grundet fejl i den sundhedsøkonomiske model. Clock-stoppet varede fra den 31. januar-24. februar 2023.