Gå til hovedindholdet

Telotristat ethyl (Xermelo) - Karcinoid syndrom ved neuroendokrine tumorer

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Ipsen
ATC-kode: A07XA05
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Neuroendokrine tumorer
Anvendelse:  Karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer
Fagudvalg:  Neuroendokrine tumorer - FU nedlagt
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Anbefaling

Godkendt den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende telotristat ethyl som mulig standardbehandling til karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer

Medicinrådet anbefaler telotristat ethyl i kombination med langtidsvirkende somatostatin-analoger (LA-SSA) som mulig standardbehandling til patienter med karcinoid syndrom ved neuroendokrine tumorer (NET), der ikke er velregulerede ved LA-SSA-behandling. Anbefalingen er baseret på et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi (lille) og omkostninger forbundet med telotristat ethyl i kombination med LA-SSA sammenlignet med LA-SSA alene.

Effekt og bivirkninger ved behandling med telotristat ethyl bør evalueres efter 4 ugers behandling. Oplever patienten ikke effekt efter 4 uger, bør behandlingen stoppes. For patienter med effekt af telotristat ethyl, bør behandlingen vedligeholdes, så længe effekten varer ved.  

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
25. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
25. juli 2017 - 06. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. marts 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
15. marts - 24. april 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
17. april - 01. maj 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
24. april 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
16. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. marts - 30. maj 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af telotristat ethyl på 10 uger og 6 dage.