Gå til hovedindholdet

Talazoparib (Talzenna)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: L01XX60
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 22. juni 2020

Anbefaling

Godkendt den 22. juni 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2- mutation

Medicinrådet anbefaler ikke talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2- mutation, dvs. til patienter med henholdsvis ER+/HER2- brystkræft eller triple-negativ brystkræft.

Vi anbefaler ikke talazoparib, fordi sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet vil være urimeligt høje, hvis vi anbefaler det.

Effekten af talazoparib kan ikke kategoriseres, hvilket betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om lægemidlet. Vi vurderer dog, at talazoparib ikke har dårligere effekt end kemoterapi, og at talazoparib tolereres bedre end kemoterapi. Meromkostningerne ved talazoparib er dog betydelige set i lyset af usikkerhederne forbundet med lægemidlets værdi for patienterne.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
08. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
8. april - 12. juli 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
26. februar 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
26. februar - 20. maj 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
30. april - 20. maj 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
14. april 2020. 

Fagudvalget fandt ikke anledning til at revurdere kategoriseringen af lægemidlets værdi.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
26. februar - 22. juni 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
20. maj 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. juni 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
26. februar - 22. juni 2020. 

Medicinrådet har brugt 16 uger på sit arbejde med talazoparib til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2-mutation.